Hvilke krav stilles til produktet:

  • Produktet skal ha kvaliteter utover standardprodukter i samme kategori.
  • Bruk av en spesiell råvare, oppskriften eller produksjonsprosessen skal sørge for dette.
  • Produsert av ingredienser med norsk opprinnelse og videreforedlet i Norge
  • Virksomheten og produktet må være registrert på bransjeportalen lokalmat.no med gyldig egenrevisjon
  • For landbruksbaserte produkter skal gårdsbruket som har levert råvaren ha etablert Kvalitetssystem for Landbruket (KSL)
  • Produktets smak vurderes av en uavhengig fagjury. Produktet vurderes ut fra hva som er standardprodukter i sin kategori.
  • Merket tildeles for 3 år av gangen
  • For mer informasjon og kostnadsopplysninger for merkebruk- se kravsett for Spesialitet