Fagjuryen er sammensatt av personer med bred og variert matfaglig kompetanse. Medlemmene i juryen skal ikke ha egeninteresse av at produktene blir Spesialitet-merket. Før Stiftelsen Norsk Mat godkjenner produkter for bruk av Spesialitet skal den uavhengige fagjuryen ha gitt sin innstilling. Fagjuryen møtes ordinært 4 ganger pr år for å vurdere kandidater til merkeordningen. Møtene gjennomføres i samarbeid med Kulinarisk Akademi på Mathallen i Oslo. Møtedatoer for 2022 er: 2. juni og 17. november.