Spesialitet garanterer at maten eller drikken er:

  • Basert på de beste norske råvarer
  • Laget av dyktige mathåndverkere etter særegne, gjerne lokale, oppskrifter
  • Vurdert og godkjent av en uavhengig fagjury med høy matfaglig kompetanse

Spesialitet forvaltes av Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet.

Les mer på spesialitet.no