Merkebrukermenyen ser slik ut:

  • Profileringsmateriell til bruk på demo i butikk: egen rollup, forkle, bordbanner og prismarkører.
  • Kontantstøtte til Spesialitet-profilert demo i butikk på 750 kroner pr demo
  • Tilrettelagt standplass på Matstreif i Oslo, Norges største matfestival
  • Fagsamling for merkebrukere 1-2 ganger pr år, samt digitale merkebrukerlunsjer med utvalgte tema
  • Markedsføring av merket og merkede produkter/produsenter
  • Kostnadsfri sparring og rådgivning fra Stiftelsen Norsk Mat rundt temaer for produksjon og salg av lokalmat.
  • Revisjon: Som Spesialitetmerkebruker må du utføre årlig egenrevisjon på Lokalmat.no. Ved  en ekstern revisjon som handelen krever må produsenten normalt betale for denne selv. For deg som Spesialitetmerkebruker er denne revisjonen kostnadsfri.​