Fagjuryen er sammensatt av personer med bred og variert matfaglig kompetanse. Medlemmene i juryen skal ikke ha egeninteresse av at produktene blir Spesialitet-merket. Før Stiftelsen Norsk Mat godkjenner produkter for bruk av Spesialitet skal den uavhengige fagjuryen ha gitt sin innstilling. Fagjuryen møtes 4 ganger pr år for å vurdere kandidater til merkeordningen. Møtene gjennomføres i samarbeid med Kulinarisk Akademi på Mathallen i Oslo. Møtedatoer for 2019 er: 21. mars, 6. juni, 29. august og 5. desember.