Gå til lokalmat.no Logg inn
MENY

Nye tall om lokalmatomsetning!

Lokalmatsalget er for første gang målt i hele markedet. Totalomsetningen av lokalmat til forbruker er på over 11 000 000 000!

lokalmattall_nationen_2