Det vil inngås én rammeavtale per region. Estimert total verdi for alle tre regionene er 5 MNOK per år, totalt 20 MNOK over 4 år.

 

Anbudet er delt i tre, hvor man kan svare på et eller flere av områdene:

Nordland: 500 000 per år, totalt 2 MNOK over 4 år

Troms: 3 250 000 per år, totalt 13 MNOK over 4 år

Finnmark: 1 250 000 per år, totalt 5 MNOK over 4 år

 

Dette anbudet er spesielt gunstig for lokale sjømatbedrifter, det er vektet 40% på pris og 60% på kvalitet. På kvalitet er transporttid på fersk fisk, og næringsinnhold på bearbeidede fiskeprodukter de viktigste faktorene. Anbudet er åpent for alle bedrifter med omsetning over 15MNOK per år. Det er mulig å samarbeide med andre bedrifter for å kunne levere inn anbud.

Anbudet finner du her:

 

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/115461638/fersk-fisk-sjoe--og-fiskematprodukter-region-nord-anbud.aspx

Doffin nummer: 2019389710

 

 

Matmerk v/Petter Bjørgan vil kunne bistå med utfylling av tilbud ved behov.

Tlf: 93060905

Epost: petter.bjorgan@matmerk.no