lokalmat_nyt-norge NYT NORGE

​NYT NORGE er et opprinnelsesmerke for norsk mat. NYT NORGE gjør det enkelt for forbruker å velge norske matprodukter i butikken. Matmerk er ansvarlig for NYT NORGE. Les mer her.

Lokalmat_spesialitet SPESIALITET

Spesialitetmerket viser vei til unike smaksopplevelser. Produkter som bærer dette kvalitetsmerket er laget i Norge og oppfyller fastsatte krav for råvare, produksjonsmetode og/eller oppskrift. Et uavhengig fagutvalg godkjenner produktene. Matmerk er ansvarlig for Spesialitet. Les mer her.

lokalmat_bb BESKYTTEDE BETEGNELSER

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som verner om norsk matkultur og garanterer særegen kvalitet fra et bestemt geografisk område. Det norske regelverket tilsvarer EU sitt regelverk for Geographical Indications. Matmerk administrerer Beskyttede Betegnelser, mens Mattilsynet har godkjenningsansvar. Les mer her.

okologisk-debio-logo-844x476 DEBIO-MERKET

Debio-merket er det norske merket som viser at produktet er godkjent som økologisk. Merket brukes på norske og utenlandske økologiske produkter. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Les mer her.